EPAL w świetle przepisów

Znajomość przepisów pozwala w wielu sferach rzucić nowe światło na liczne sprawy. Nie inaczej jest z paletami do przenoszenia towaru. W tym kontekście warto niewątpliwie wspomnieć o skrócie EPAL. Jak wiele innych skrótów zaczynających się na literę E, oznacza on palety produkowane na licencji instytucji współtworzącej europejską organizację European Pallet Association. Instytucją tą jest Polski Komitet Narodowy EPAL.

Jak wygląda sprawa palet EPAL w świetle międzynarodowych przepisów? Otóż regulacji podlega między innymi sposób oznakowania poszczególnych palet. Obiektom tym musi towarzyszyć kilka niezbędnych informacji, takich jak rok produkcji czy numer licencji producenta. Taki przepis ma na celu zaprowadzić kontrolę nad tym, co właściwie jest użytkowane na rynku. Jeżeli nie jest on spełniany, to palety formalnie nie mają prawa być użytkowane.

Oznaczenia to nie wszystko

Co jeszcze powinno się pojawić na paletach EPAL poza oznaczeniami? Niewątpliwie w przypadku tych obiektów konieczne są pewne elementy takie jak klamra kontrolna. Ma ona zastosowanie przede wszystkim do nowych obiektów. Wszędzie, niezależnie od stażu, przydaje się natomiast gwódź naprawczy, którego montuje się na środkowym wsporniku. Wracając zaś do oznaczeń, na paletach EPAL powinien się też koniecznie pojawić czytelny napis EPAL. To dlatego, by wszyscy wiedzieli, o co chodzi.

Warto też wspomnieć o tym, że nie ma wyłącznie jednego standardu regulacji palet EPAL. Obiekty te mogą podlegać różnym systemom w zależności od tego, na jakim etapie swojego funkcjonowania się znajdują. I tak na przykład podczas produkcji będzie się do nich stosować dokument taki jak karta UIC 435-2. Natomiast podczas napraw podlegać one będą karcie UIC 453-4.

Różnego rodzaju karty nie są jednak jedynymi systemami, które decydują o tym, jak wygląda sytuacja prawna palet EPAL. W kontekście tych obiektów istotna jest również ustawa Prawo Własności Przemysłowej. Określa ona między innymi wysokość kar za niestosowanie się do norm. Właśnie tak przedstawia się sprawa palet EPAL.