Podstawowe różnice między paletami UIC a EPAL

Spedycja i magazynowanie towarów wymagają stosowania rozwiązań, które umożliwią sprawną oraz szybką wysyłkę, dostawę, a także odbiór, składające się na obsługę ładunków. Standardowym sposobem na optymalizację procesów tego rodzaju jest paletyzacja przemieszczanych produktów. W praktyce większość z nich jest dostarczana do miejsca przeznaczenia z wykorzystaniem transportu kołowego – dominują tu przewozy samochodowe, choć spory udział w rynku ma również kolej. W działalności logistycznej najczęściej używa się palet certyfikowanych, a więc EPAL lub UIC. Przekonajmy się, czym się one charakteryzują i sprawdźmy, co wiąże się z ich używaniem.

Czym są palety EPAL i UIC?

Palety EPAL są wytwarzane z drewna i produkowane na licencji przyznawanej przez organizację EPAL, czyli European Pallet Association. Powstają na podstawie normy EN-13698-1 i występują w standardowych wielkościach. Palety UIC są zaś objęte licencjonowaniem przez Union Internationale des Chemins de fer i wytwarzane zgodnie z zapisami kolejowej karty UIC 435. W praktyce obie organizacje na mocy zawartych między sobą porozumień uznają wzajemnie swoje wyroby, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane zamiennie. Jedyną różnicą między nimi będzie oznaczenie znajdujące się na wsporniku palety – umieszczony w owalu napis EPAL lub UIC.

Jakie są rodzaje palet UIC i EPAL?

Palety EPAL/EUR są dostępne w 4 wariantach, które różnią się od siebie rozmiarami i oferowaną nośnością. Są to EPAL 1 lub EUR 1 o wymiarach 800 na 1200 mm z nośnością do 1500 kg, EPAL 2 lub EUR 2 o wymiarach 1200 × 1000 mm z nośnością do 1470 kg, EPAL 3 lub EUR 3 o wymiarach 800 na 1200 mm z nośnością do 1920 kg, a także EPAL 6 lub EUR 6 o wymiarach 800 × 600 mm z nośnością do 500 kg. Palety EUR i EPAL są też poddawane obróbce fitosanitarnej zgodnej ze standardem ISPM 15.