Czym różnią się palety certyfikowane od zwykłych palet drewnianych?

Korzystanie z palet drewnianych jest dziś podstawą funkcjonowania transportu kołowego, a więc przewozów kolejowych i samochodowych, a także magazynowania, zwłaszcza w przypadku obiektów wysokiego składowania. Paletyzacja pozwala na przyspieszenie wszystkich operacji logistycznych związanych z obsługą ładunków, a więc załadunkiem, rozładunkiem oraz przemieszczaniem, a także umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, zarówno na pojazdach, jak i w przypadku budynków. W zależności od sytuacji używane mogą być jednak nie tylko palety certyfikowane, ale również zwykłe. Przekonajmy się, na czym polegają różnice występujące między nimi. 

Czym są palety certyfikowane?

Palety certyfikowane to palety wykonywane według standardów jednej z organizacji – EPAL (European Pallet Association) albo UIC (Union Internationale des Chemins de fer). W pierwszym przypadku w grę wchodzi wyrób zgodny z kolejową kartą UIC 435, w drugim z normą EN-13698-1. Wyroby spełniające te wymogi są też poddawane obróbce fitosanitarnej zgodnej ze standardem ISPM 15, a zatem są fumigowane tj. zabezpieczane przed mikroorganizmami. Potwierdzeniem tego, że mamy do czynienia z paletami EPAL lub EUR (taki symbol stosuje się do palet UIC) są umieszczane na nich oznaczenia. Będzie to otoczony owalem napis EPAL albo EUR na lewym wsporniku, a także znaki na środkowym wsporniku, gdzie pojawia się numer producenta (niezbędny, ponieważ produkcja takich palet wymaga wykupienia licencji) oraz informacje o roku i miesiącu wytworzenia. Jest tam też symbol kłosa z napisem IPPC, będący potwierdzeniem fumigacji. Warto pamiętać, że palety EPAL/EUR powstają w 4 wariantach o wystandaryzowanych rozmiarach i nośności.

Czym są palety bez certyfikatów?

Palet niecertyfikowane określane także jako przemysłowe mogą być wykonywane jako dowolne konstrukcje, mają też wymiary odpowiadające potrzebom danego zastosowania. Są to palety jednorazowe, dostarcza się je odbiorcy razem z ładunkiem, podczas gdy palety EPAL/UIC są zabierane lub zastępowane innymi przekazywanymi dostawcy.