Zalety stosowania palet EPAL w transporcie towarów

Paletyzacja jest niezawodnym sposobem na zwiększenie efektywności wszystkich procesów logistycznych związanych ze składowaniem i dostawą towarów. Ładunki umieszczane na paletach o wystandaryzowanych rozmiarach można łatwo układać na skrzyniach ciężarówek, naczepach lub w wagonach kolejowych, a także bez problemu ustawiać na regałach magazynowych pozwalających na znaczne ograniczenie koniecznej w tym celu powierzchni. W transporcie międzynarodowym oraz w systemach wysokiego składowania korzysta się jednak niemal wyłącznie z palet EPAL i UIC, które gwarantują utrzymywanie wszystkich parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo. Co ważne, wchodzą one do tzw. poolu paletowego i mogą być swobodnie wymieniane w jego obrębie.

Co wyróżnia palety EPAL?

Palety EPAL i stosowane zamiennie z nimi palety UIC określane też skrótem EUR są wykonywane według standardów jednej z dwóch organizacji uznających wzajemnie swe specyfikacje za równorzędne – EPAL (European Pallet Association) oraz UIC (Union Internationale des Chemins de fer). Wytwarza się je zgodnie z normą EN-13698-1 (EPAL) albo kolejową kartą UIC 435 (EUR). Palety EPAL/EUR powstają w 4 wariantach o wystandaryzowanych rozmiarach i nośności. Są to EPAL 1/EUR 1 (800 na 1200 mm z nośnością do 1500 kg), EPAL 2/EUR 2 (1200 × 1000 mm z nośnością do 1470 kg), EPAL 3/EUR 3 (800 na 1200 mm z nośnością do 1920 kg), a także EPAL 6/EUR 6 (800 × 600 mm z nośnością do 500 kg). Palety EUR/EPAL poddaje się też obróbce fitosanitarnej zgodnej ze standardem ISPM 15 (fumigacji, czyli zabezpieczaniu przed szkodnikami drewna). Oznacza się je symbolem EPAL lub EUR umieszczanym na wsporniku, a ponadto numerem producenta.

Kto może wytwarzać palety EPAL/EUR?

Palety EPAL/EUR są wytwarzane wyłącznie przez firmy posiadające licencję przyznawaną przez te organizacje. Jest ona potrzebna również podmiotom, które chcą zajmować się naprawą takich palet. Skup i sprzedaż nie wymaga jednak dodatkowych zezwoleń.